Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Wieluńscy mundurowi włączyli się w kampanię "Narkotyki i dopalacze zabijają"

02 kwietnia 2019 roku wieluńscy mundurowi wspierani przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Wieluniu włączyli się w realizację kampanii o charakterze edukacyjno - profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Motto przewodnie tej akcji brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Kampania ta została przygotowana przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.

Głównym celem przyświecającym organizatorom tej kampania jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, głównie narkotyków i tzw. dopalaczy. W realizację tego przedsięwzięcia włączyli się również wieluńscy mundurowi, którzy do współpracy zaprosili Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Wieluniu. 02 kwietnia br. w dniu inauguracji kampanii odbyło się spotkanie edukacyjno- profilaktyczne z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Wieluniu. W trakcie prelekcji policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną oraz pracownik sanepidu przekazywali młodym ludziom wiedzę na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i tzw. dopalaczy, w tym konsekwencje zarówno zdrowotne, prawne, jak i społeczne uzależnienia. Podczas pogadanki przestrzegano przed sięganiem po środki psychoaktywne, zwracając szczególną uwagę na tzw. dopalacze, które są mieszanką różnych chemicznych związków i potrafią trwale uszkodzić organizm lub nawet spowodować śmierć. Uczono młodych ludzi przyjmowania asertywnych postaw, aby stanowczo odmawiali gdy ktoś proponuje im zażycie narkotyków, czy dopalaczy. Mundurowi apelowali do młodych ludzi o rozwagę i świadome podejmowanie decyzji, które mogą mieć wpływ na ich całe późniejsze życie. W trakcie pogadanki mówiono również na temat odpowiedzialności karnej związanej z posiadaniem i stosowaniem środków odurzających. Ponadto zaprezentowano spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii i jej hasła przewodniego.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wieluńscy mundurowi zaplanowali już kolejne spotkania z młodzieżą w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”.