Mundurowi promują zawód policjanta - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Mundurowi promują zawód policjanta

Wieluńscy mundurowi w ramach promocji zawodu policjanta spotykają się z maturzystami. 07 października 2019 roku takie spotkanie odbyło się w Zespole Szkól nr 2 w Wieluniu. Podczas tej wizyty funkcjonariuszka przekazała młodzieży informacje dotyczące naboru do służby w Policji, a także możliwości i warunków pracy w tej formacji.

W trakcie tego spotkania policjantka omówiła specyfikę służby w Policji, przedstawiła zadania jakie są stawiane przed policjantami w codziennej służbie. Mówiła również, że noszenie munduru zobowiązuje, ale daje też mnóstwo satysfakcji z niesienia pomocy innym. Następnie przedstawiono szczegółowo procedurę kwalifikacyjną do służby w Policji składająca się z kilku etapów, w tym testu wiedzy, testu sprawności fizycznej, badań psychologicznych oraz szczegółowych badań lekarskich. W trakcie spotkania można było się dowiedzieć jak wyglądają poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego oraz gdzie szukać informacji dotyczących procedury rekrutacyjnej. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, na koniec młodzi ludzie wysłuchali informacji o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji „Moja Komenda” oraz o programie „Dzielnicowy Bliżej Nas”.

Zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi!

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji mogą uzyskać niezbędne informacje w:

Zespole Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Wieluniu przy ul. Warszawskiej 22 a w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30, tel. 43 843 7216.

  • policjantka w trakcie spotkania z młodzieżą promuje zawód policjanta
  • policjantka w trakcie spotkania z młodzieżą promuje zawód policjanta
  • policjantka w trakcie spotkania z młodzieżą promuje zawód policjanta