Działania pn. „Kaskadowy pomiar prędkości” - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Działania pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”

31 lipca 2020 roku policjanci z wieluńskiej „drogówki” na drogach naszego powiatu prowadzą ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Ich nadrzędnym celem jest zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa na drogach z powodu nieprzestrzegania ograniczeń prędkości oraz uświadomienie kierującym, jakie zagrożenie niesie za sobą nadmierna prędkość.

Kaskadowy pomiar prędkości polega na tym, że kontrola prowadzona jest na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. W przeprowadzeniu takiej kontroli mogą brać udział dwa, trzy lub więcej radiowozów policyjnych ustawionych kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi.

Celem działań jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych oraz eliminowanie z ruchu drogowego tych kierowców, którzy prowadzą pojazdy ze znacznie przekroczoną od dozwolonej prędkością lub w inny rażący sposób łamią obowiązujące przepisy ruchu drogowego. Działania wieluńscy mundurowi prowadzą na głównych ciągach komunikacyjnych przebiegających przez teren naszego powiatu. Do działań wykorzystywane są radiowozy oznakowane i nieoznakowane, również wyposażone w wideorejestratory oraz laserowe mierniki prędkości będące w dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, jak również zaangażowanych w działania powiatów ościennych tj. wieruszowskiego, łaskiego i bełchatowskiego.

W trosce o bezpieczeństwo podróżujących apelujemy o rozwagę i stosowanie przepisów ruchu drogowego.

  • policjant pełniący służbę na drodze