Informacje

Rozmowy o bezpieczeństwie w trakcie Jesiennego Pikniku

Wieluńscy mundurowi zawsze chętnie angażują się w spotkania, w których uczestniczą dzieci wraz ze swoimi opiekunami. Jest to doskonała okazja do promowania bezpieczeństwa i prawidłowych postaw wśród mieszkańców naszego powiatu. I tak 24 września 2020 roku nie zabrakło wieluńskich policjantów na imprezie plenerowej zorganizowanej przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu p.n. „Jesienny Piknik. Święto Pieczonego Ziemniaka”.

W trakcie tego wydarzenia przygotowano dla dzieci i młodzieży różnego rodzaju zabawy, konkurencje sprawnościowe i inne atrakcje. Wśród uczestników imprezy nie zabrakło również wieluńskich mundurowych, ich obecność była znakomitą okazją do promowania bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży zwłaszcza w kontekście rozpoczętego roku szkolnego. Podczas pikniku policjanci rozmawiali z dziećmi i ich opiekunami na tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Każdy z uczestników mógł sprawdzić swoją wiedzę na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, szczególnie po zmroku kiedy niezbędne stają się elementy odblaskowe. Najmłodsi  nauczyli się jak postępować w przypadku kontaktu z osobą nieznajomą, jakich informacji nie należy udzielać oraz jak wzywać pomoc w sytuacji zagrożenia. Dużą atrakcją dla najmłodszych okazała się również możliwość zobaczenia z bliska radiowozu. Mundurowi przygotowali również dla najmłodszych quiz wiedzy o bezpieczeństwie, każda poprawna odpowiedź nagradzana była elementami odblaskowymi, które ufundowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi oddział terenowy w Sieradzu.

Ponadto policjanci wystawili stoisko informacyjne dotyczące naboru do służby w Policji. Funkcjonariusze rozmawiali z osobami zainteresowanymi, które rozważają zatrudnienie w Policji o wymaganiach stawianych kandydatom chcącym wstąpić do tej służby. Każdy miał możliwość bezpośredniego indywidualnego kontaktu z policjantami i mógł więcej dowiedzieć się na temat ich codziennej pracy. Zainteresowanym rozdawane były informatory opisujące wszystkie kryteria przyjęcia do służby w Policji, etapy postępowania kwalifikacyjnego, postępowania sprawdzającego oraz systemu punktowego.

  • policjantka na Jesiennym Pikniku  przeprowadzająca pogadankę profilaktyczną wśród uczestników. Całość imprezy odbywa się na na powietrzu.
  • policjantka na Jesiennym Pikniku  przeprowadzająca pogadankę profilaktyczną wśród uczestników. Całość imprezy odbywa się na na powietrzu.
  • radiowóz stojący w tle oraz policjantka na Jesiennym Pikniku, która przeprowadza quiz wiedzy o bezpieczeństwie wśród uczestników. Całość imprezy odbywa się na na powietrzu.
  • radiowóz stojący w tle oraz policjantka wraz z policjantem na Jesiennym Pikniku, która przeprowadza quiz wiedzy o bezpieczeństwie wśród uczestników. Całość imprezy odbywa się na na powietrzu.
  • radiowóz stojący w tle oraz policjantka na Jesiennym Pikniku, która przeprowadza quiz wiedzy o bezpieczeństwie wśród uczestników. Całość imprezy odbywa się na na powietrzu.
  • radiowóz stojący w tle oraz policjantka na Jesiennym Pikniku, która przeprowadza quiz wiedzy o bezpieczeństwie wśród uczestników. Całość imprezy odbywa się na na powietrzu.