Informacje

Wieluńscy policjanci sprawdzają przestrzeganie obostrzeń

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących zwalczania pandemii koronawirusa oraz objęciem powiatu wieluńskiego czerwoną strefą policjanci sprawdzają przestrzeganie obostrzeń przez obywateli. Głównym celem tych działań jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego. Dlatego wobec rosnącej fali zakażeń nie będzie tolerancji dla osób świadomie łamiących przepisy.

Od 10 października 2020 roku na terenie Polski obowiązują nowe przepisy dotyczące walki z pandemią koronawirusa. Od soboty powiat wieluński znalazł się również w czerwonej strefie, gidzie są największe obostrzenia. W związku z tym w teren ruszyło więcej patroli, które sprawdzają czy mieszkańcy stosują się do zaleceń. Policjantów można spotkać na ulicach, skwerach, oraz przy marketach, wszędzie tam gdzie są duże skupiska ludzkie. Mundurowi obserwują i reagują na przypadki naruszenia prawa. Celem tych działań jest przede wszystkim troska o zdrowie i życie obywateli. Nadal najskuteczniejszą metodą walki z pandemią pozostaje dystans społeczny i ograniczenie kontaktów międzyludzkich. Zasłanianie ust i nosa oraz dbałość o higienę pozwala uchronić przed wirusem siebie, ale też inne osoby z naszego otoczenia. W tych trudnych czasach należy wykazać się odpowiedzialnością i zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo. Koronawirus jest zagrożeniem dla wszystkich ludzi, więc należy zwalczać go globalnie. Jeśli dzięki prostym prewencyjnym działaniom uda się uchronić czyjeś zdrowie lub życie, to warto je podjąć.

  • patrol dwóch umundurowanych policjantów sprawdza przy galerii handlowej stosowanie się mieszkańców do obostrzeń w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się covid 19
  • patrol dwóch umundurowanych policjantów sprawdza przy  markecie stosowanie się mieszkańców do obostrzeń w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się covid 19
  • patrol dwóch umundurowanych policjantów sprawdza przy  markecie stosowanie się mieszkańców do obostrzeń w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się covid 19
  • patrol dwóch umundurowanych policjantów sprawdza przy  galerii handlowej stosowanie się mieszkańców do obostrzeń w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się covid 19