Zmiana Komendantów w wieluńskiej policji - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana Komendantów w wieluńskiej policji

2 stycznia 2017 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Wieluniu miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji zdania i powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu. W uroczystości udział wzięli Komendant Wojewódzki Policji Łodzi inspektor Andrzej Łapiński, Starosta wieluński Andrzej Stępień, Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Owczarek, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Radowski, a także Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu młodszy brygadier Tomasz Lewiński.

Dotychczasowy Komendant wieluńskiej policji inspektor Grzegorz Dzierzkowski z dniem 31 grudnia 2016 roku został odwołany z zajmowanego stanowiska.

1 stycznia 2017 roku Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi inspektor Andrzej Łapiński powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu mł. inspektora Zbigniewa Polka.

Młodszy inspektor Zbigniew Polek urodził się 1962 roku. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął 1991 roku jako funkcjonariusz plutonu patrolowo interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, następnie był asystentem oraz specjalistą sekcji do spraw przestępczości gospodarczej. W roku 1999 został kierownikiem sekcji referatu do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. Tego samego roku został powołany na z-ce Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli. Przez ostatnie pół roku był I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Łasku.

Młodszy inspektor Zbigniew Polek został odznaczony Brązowym “Krzyżem Zasługi”, Brązową oraz Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant, Srebrnym Medalem “Za długoletnią Służbę”.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku objął stanowisko Komendanta Powiatowy Policji w Wieluniu.

Jednocześnie rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi inspektora Andrzeja Łapińskiego nastąpiła zmiana na stanowisku I z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu. Dotychczasowy zastępca komendanta mł. inspektor Andrzej Małolepszy został oddelegowany do pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, a obowiązki I Z-cy KPP w Wieluniu powierzone zostały kom. Robertowi Baryle, dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego KPP w Radomsku.