Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu

 

 

 Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu

insp. Grzegorz Libura

 

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu

kom. Robert Baryła