Struktura organizacyjna KPP w Wieluniu - Struktura KPP w Wieluniu - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Struktura KPP w Wieluniu

Struktura organizacyjna KPP w Wieluniu

Struktura organizacyjna KPP w Wieluniu
Komendant
Powiatowy Policji
w Wieluniu
I Zastępca
Komendanta
Powiatowego Policji
w Wieluniu
WYDZIAŁ
PREWENCJI
Rewir
Dzielnicowych
Ogniwo
Patrolowo - Interwencyjne
Zespół
Dyżurnych
Zespół
ds. Nieletnich i Patologii
Zespół
ds. Organizacji Służby
i Zarządzania Kryzysowego
Zespół
ds. Wykroczeń
WYDZIAŁ
RUCHU
DROGOWEGO
KOMISARIAT POLICJI
W BIAŁEJ
Zespół
Dzielnicowych
Zespół
ds. Kryminalnych
Zespół
ds. Prewencji
KOMISARIAT POLICJI
W OSJAKOWIE
Zespół
Dzielnicowych
Zespół
ds. Kryminalnych
Zespół
ds. Prewencji
WYDZIAŁ
KRYMINALNY
Zespół
dw. z Przestępczością Narkotykową
WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO - ŚLEDCZY
Zespół
Techniki Kryminalistycznej
REFERAT DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
I KORUPCJĄ
Zespół
Dochodzeniowo - Śledczy
Zespół
Operacyjno - Rozpoznawczy
Zespół
Ewidencji, Rozliczeń
i Zaopatrzenia
Zespół
Informatyki i Łączności
Zespół
Ochrony informacji Niejawnych
Zespół
ds. Kadr i Szkolenia
Jednoosobowe
Stanowisko ds. Profilaktyki
Społecznej
Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
Jednoosobowe Stanowisko
ds. Dyscyplinarnych, Kontroli Skarg i Wniosków
Jednoosobowe Stanowisko
ds. Prasowo - Informacyjnych
Jednoosobowe Stanowisko ds. Prezydialnych